ทำวัตร สวดมนต์ วัดบวรฯ วัดป่าฯ

ทำวัตรสวดมนต์ วัดป่าบ้านตาด-วัดบวรฯ
Click Download MP3

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  ธรรมะชุด หลักใจ แผ่นที่ 49 ทำวัตรสวดมนต์

1. ทำวัตรสวดมนต์ (วัดป่าบ้านตาด)
2. ทำวัตรสวดมนต์ (วัดบวรนิเวศวิหาร)
3. ทำวัตรสวดมนต์ (วัดภูวัว)
4. บทขานนาค (วัดบวรนิเวศวิหาร)
5. ปาฏิโมกข์ (อ.อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล)
6. ภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้เผื่อแพร่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสั่งสอนของหลวงตามหาบัว ขอให้บุญบารมีส่งผลให้ ทรัพย์ในอตีดให้ปรากฎ มิตรหายให้ปรากฎ ส่งผลบุญกุศล ให้ได้มีทรัพย์สินที่มีเงิน มีทอง มีที่ดิน และมีบริวาร ยิ่งขึ้นไป ขอให้ได้สมหวังดังปราถนาทุกประการ ส่งให้ให้สู่พระนิพพานในเร็ววัน และแผ่เมตตาส่งผลบุญนี้ ให้ บุพการี พี่น้อง ญาติ มิตร  ทั้งชาตินี้ และในอดีต และส่งผลบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวร ทั้งชาตินี้และในอตีด ตลอดจน ส่งผลบุญนี้ให้พระอินทร์และมเหสีทุกพระองค์ และพระพรหมและมเหสีทุกพระองค์ และเทวดาทุกชั้น ทุกภพ ทุกสถานที่ ตลอดจนเปรต อสูรกาย ทุกที่ทุกภพ สาธุ สาธุ สาธุ

Advertisement