หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 18/03/2507 เรื่องการดำเนินของพระพุทธเจ้า

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 18/03/2507 เรื่องการดำเนินของพระพุทธเจ้า
แผ่นที่ 3.10 เทศน์ยาว 42.28 นาที

Advertisement

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 17/03/2507 เรื่องการอบรมเป็นสิ่งสำคัญ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 17/03/2507 เรื่องการอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
แผ่นที่ 3.09 เทศน์ยาว 35.45 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 16/03/2507 เรื่องอริยสัจกับครอบครัว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 16/03/2507 เรื่องอริยสัจกับครอบครัว
แผ่นที่ 3.08 ระยะเทศน์ 45.05 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 14/03/2507 เรื่องเหตุแห่งกรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 14/03/2507 เรื่องเหตุแห่งกรรม
แผ่น 3.07 เทศน์ความยาว 33.28 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ เทศน์วันที่ 21/02/2507 เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
เทศน์วันที่ 21/02/2507  เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน
แผ่นที่ 3.06 เวลาเทศน์ 40.22 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 21/02/2507 เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 21/02/2507

เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

ระยะเวลาเทศน์ 40.22 นาที

แผ่น 3.06

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 20/02/2507 เรื่องใจเป็นศูนย์กลางของโลก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 20/02/2507

เรื่องใจเป็นศูนย์กลางของโลก

ระยะเวลาเทศน์ 25.56 นาที
แผ่น 3.05

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

ระยะเวลาเทศน์ 42.01 นาที

แผ่นที่ 3.04

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 19/02/2507

เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

ระยะเวลา 42.01 นาที

แผ่นที่ 3.04

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 18/02/2507 เรื่อง เรียงลำดับอริยภูมิ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 18/02/2507

เรื่อง เรียงลำดับอริยภูมิ

แผ่นที่ 3.03

ระยะเวลา 34.33 นาที