หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 15/02/2507 เรื่อง การฟังธรรมให้ได้ผล

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 15/02/2507

เรื่อง การฟังธรรมให้ได้ผล

ระยะเวลา 28.48 นาที

Advertisement

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 25/12/2506 เรื่อง วัฏฏะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 25/12/2506

เรื่อง วัฏฏะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก

ระยะเวลา 48.40 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 10/11/2506 เรื่องเหตุแห่งความร่มเย็น

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 10/11/2506

เรื่องเหตุแห่งความร่มเย็น

ระยะเวลา 44.55 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 12/08/2506 เรื่องทางดำเนินสู่มรรคผลนิพพาน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 12/08/2506

เรื่องทางดำเนินสู่มรรคผลนิพพาน

ระยะเวลา 49.04 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 25/07/2506 เรื่อง งามในธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 25/07/2506

เรื่อง งามในธรรม

ระยะเวลา 41.47 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 17/07/2506 เรื่อง หลักของวัฏฏะ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่  17/07/2506

เรื่อง หลักของวัฏฏะ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 04/03/2506 จิตสงบ จะเกิดความอัศจรรย์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่  04/03/2506

จิตสงบ จะเกิดความอัศจรรย์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 17/02/2506 เรื่อง กิเลสกับธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่  17/02/2506

เรื่อง กิเลสกับธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 05/11/2505 เรื่อง พระจริง พระปลอม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่  05/11/2505

เรื่อง พระจริง พระปลอม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 28/10/2505 เรื่อง ทำความรอบคอบกับสติปัญญา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่  28/10/2505

เรื่อง ทำความรอบคอบกับสติปัญญา