หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 12/10/2505 เรื่อง ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 12/10/2505

เรื่อง ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 18/09/2505 เรื่อง อนุศาสน์แปด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 18/09/2505 เรื่อง อนุศาสน์แปด