หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 25/11/2507 เรื่องธรรมวินัยเป็นทางเดินของพระ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 25/11/2507 เรื่องธรรมวินัยเป็นทางเดินของพระ
แผ่นที่ 4.01 ยาว 44.27 นาที

Advertisement