หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 18/03/2507 เรื่องการดำเนินของพระพุทธเจ้า

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 18/03/2507 เรื่องการดำเนินของพระพุทธเจ้า
แผ่นที่ 3.10 เทศน์ยาว 42.28 นาที

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 17/03/2507 เรื่องการอบรมเป็นสิ่งสำคัญ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 17/03/2507 เรื่องการอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
แผ่นที่ 3.09 เทศน์ยาว 35.45 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 16/03/2507 เรื่องอริยสัจกับครอบครัว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 16/03/2507 เรื่องอริยสัจกับครอบครัว
แผ่นที่ 3.08 ระยะเทศน์ 45.05 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 14/03/2507 เรื่องเหตุแห่งกรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 14/03/2507 เรื่องเหตุแห่งกรรม
แผ่น 3.07 เทศน์ความยาว 33.28 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ เทศน์วันที่ 21/02/2507 เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
เทศน์วันที่ 21/02/2507  เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน
แผ่นที่ 3.06 เวลาเทศน์ 40.22 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 21/02/2507 เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 21/02/2507

เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

ระยะเวลาเทศน์ 40.22 นาที

แผ่น 3.06

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 20/02/2507 เรื่องใจเป็นศูนย์กลางของโลก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 20/02/2507

เรื่องใจเป็นศูนย์กลางของโลก

ระยะเวลาเทศน์ 25.56 นาที
แผ่น 3.05

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

ระยะเวลาเทศน์ 42.01 นาที

แผ่นที่ 3.04

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 19/02/2507

เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

ระยะเวลา 42.01 นาที

แผ่นที่ 3.04

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 18/02/2507 เรื่อง เรียงลำดับอริยภูมิ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 18/02/2507

เรื่อง เรียงลำดับอริยภูมิ

แผ่นที่ 3.03

ระยะเวลา 34.33 นาที