หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 28/03/2507 เรื่องปฏิปทาของพระพุทธเจ้า

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 28/03/2507 เรื่องปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
แผ่นที่ 3.12 เทศน์ยาว 33.03 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย
แผ่นที่ 3.11 ยาว 45.06 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย
แผ่นที่ 3.11 เทศน์ยาว 45.06 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 18/03/2507 เรื่องการดำเนินของพระพุทธเจ้า

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 18/03/2507 เรื่องการดำเนินของพระพุทธเจ้า
แผ่นที่ 3.10 เทศน์ยาว 42.28 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 17/03/2507 เรื่องการอบรมเป็นสิ่งสำคัญ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 17/03/2507 เรื่องการอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
แผ่นที่ 3.09 เทศน์ยาว 35.45 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 16/03/2507 เรื่องอริยสัจกับครอบครัว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 16/03/2507 เรื่องอริยสัจกับครอบครัว
แผ่นที่ 3.08 ระยะเทศน์ 45.05 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 14/03/2507 เรื่องเหตุแห่งกรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 14/03/2507 เรื่องเหตุแห่งกรรม
แผ่น 3.07 เทศน์ความยาว 33.28 นาที