หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 27/07/2507 เรื่องการเกิดมาพบพระพุทธศาสนา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 27/07/2507
เรื่องการเกิดมาพบพระพุทธศาสนา
แผ่นที่ 3.18 ยาว 4.11 นาที

Advertisement

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 24/07/ 2507 เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ได้ยาก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 24/07/ 2507 เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ได้ยาก
แผ่นที่ 3.17 ยาว 20.36 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 23/07/2507 เรื่องกิเลส ธรรมะ เป็นอย่างไร

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 23/07/2507 เรื่องกิเลส ธรรมะ เป็นอย่างไร
แผ่นที่ 3.16 ยาว 54.46 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 22/07/2507 เรื่องพุทธบริษัทขึ้นอยู่กับศรัทธา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 22/07/2507 เรื่องพุทธบริษัทขึ้นอยู่กับศรัทธา
แผ่นที่ 03.15 ระยะเวลา 41.27 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 14/07/2507 เรื่องพระแปลว่าประเสริฐ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 14/07/2507 เรื่องพระแปลว่าประเสริฐ
แผ่นที่ 03.14 ระยะเวลา 39.55 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 24/05/2507 เรื่องครูอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 24/05/2507 เรื่องครูอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี
แผ่นนที่ 03.13 ระยะเทศน์44.39 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 28/03/2507 เรื่องปฏิปทาของพระพุทธเจ้า

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 28/03/2507 เรื่องปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
แผ่นที่ 3.12 เทศน์ยาว 33.03 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย
แผ่นที่ 3.11 ยาว 45.06 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย
แผ่นที่ 3.11 เทศน์ยาว 45.06 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 18/03/2507 เรื่องการดำเนินของพระพุทธเจ้า

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 18/03/2507 เรื่องการดำเนินของพระพุทธเจ้า
แผ่นที่ 3.10 เทศน์ยาว 42.28 นาที